میخوام یه سیستم رومیزی ببندم ، ولی در انتخاب رم مناسب مشکلی هست


ماردبرد x99_deluxe_usb3.1 و cpu 5820k رو انتخاب کردم


برای مادر بورد نوشته شده تا رم 3300 رو ساپورت میکنه ولی برای cpu نوشته تا رم 2133 رو ساپورت میکنه


یکی از دوستان سیستم مشابهی با رم 3400 بسته منتها چون اسمبل کننده سیستم را آورکلاک کرده سرعت رم را در بخش تکس منیجر 2400 ذرج میشه


البته این جواب اسمبل کننده بوده که به خاطر آور کلاک کردن سیستم هست که سرعت 2400 رو نشون میده و در حالت آورکلاک سرعت رم رو cpu تنظیم میکنه


با توجه به این مورد و مشخصات سیستمی که عرض کردم راهنمایی کن که در حالتهای زیر چه سرعت از رم رو بخرم بهترین استفاده رو از رم کرده ام


1_حالتی که نخوام آورکلاک کنم ویا نخوام از قابلیت توربو بوست و یا xmp استفاده کنم چه رم ی را نیاز دارم.؟


2_حالتی که تنها از قابلیت توربو بوست و یا xmp بخواهم استفاده کنم چه رمی را نیاز هست

3_حالتی که از اسمبل کننده سیستم بخوام سیستم را آورکلاک دستی انجام دهد چه رمی لازم هست