قابل توجه کاربران گرامی: تاپیک معرفی اعضاء برای آشنایی بیشتر با یکدیگر (حتما شرکت کنید) لینک

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Yahoo Smiles
 • :)
  happy
  happy
 • :(
  sad
  sad
 • ;)
  winking
  winking
 • :-p
  Tongue
  Tongue
 • :-*
  Kiss
  Kiss
 • =d>
  applause
  applause
 • @};-
  rose
  rose
 • :((
  Cry
  Cry
 • :x
  Love
  Love
 • b-)
  cool
  cool
 • :))
  laughing
  laughing
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :|
  straight face
  straight face
 • :d
  Big Grin
  Big Grin
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :>
  smug
  smug
 • :">
  blushing
  blushing
 • ;;)
  Eyelashes
  Eyelashes
 • <:-P
  party
  party
 • O:-)
  angel
  angel
 • :-O
  surprise
  surprise
 • :-<
  sigh
  sigh
 • [-(
  no talking
  no talking
 • :-?
  thinking
  thinking
 • >:D<
  Big Hug
  Big Hug
 • =((
  Broken Heart
  Broken Heart
 • :-S
  Worried
  Worried
 • x-(
  Angry
  Angry
 • #-S
  Whew
  Whew
 • >:)
  Devilish
  Devilish
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • VB Default
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :star:
  Star
  Star
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo