سلام سیستم بستم با مادر بورد x99_deluxe و cpu 5820k و رو 3400 gskill اسمبل کننده سیستم را آور کلاک کرده منتها در ابتدای بوت شدن سرعت رم را میزنه 2450 و توی تکس منیجر سرعت رم را میزنه 2400 از اسمبل کننده هم پرسیدم گفت چون آورکلاک شده سرعت رم رو cpu مشخص میکنه آ یا این موضوع درسته و باید چهکار کنم که سرعت رو 3400 کار کنه