درود ;

حدود 10 تا کارت 750 نیاز دارم , زیاد فرق نمیکنه ti باشه یا معمولی.
هر کسی از این مدل داره عکس هم بزاره لطفا.