هیچی دیگه خریداریم...
به سمپرون le1150 هم دارم اگه خواسین سر میدم

به علت اینکه کم آنلاین میشم تماس بگیرید.ممنون
09013102989-اقبالی