سلامهمانطور که از عنوان تاپیک مشخصه قصد خرید اسپیکر قابل حمل رو دارمبودجم هم حدود ۵۰۰ تومنهتو فضای باز میخوام صداش خوب باشه (چون بعضی ها میبینی تو فضای بسته خوبن ولی تو فضای باز صداشون جالب نیست)حملش هم راحت باشه چی پیشنهاد میکنید؟