قابل توجه کاربران گرامی: تاپیک معرفی اعضاء برای آشنایی بیشتر با یکدیگر (حتما شرکت کنید) لینک

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: بررسی خروجی های تصویر

پیام شما

حاصل جمع اعداد (سه و شش) برابر چه عددی است؟