بله همینطوره اکثربنچمارکهای سایتهای مختلف تفاوتهایی باهم دارند
البته نقش خطاهای انسانی هم دراین وسط نباید فراموش کرد حتی توسایتهایی که اعتباربالایی دارندبالاخره اونام انسانند دیگه اشتباه میکنند!...