درود

اصلا فلسفه کارت گرافیک AMD RADEON PRO Duo متفاوت هستش این کارت گرافیک برای بازی طراحی نشده خرید این کارت گرافیک برای بازی های رایانه ای بازده مناسبی نداره پس نتیجه گیری اصلا برای گیم مناسب...