در یک کلام فوق العاده!
نسخه قبلی که خیلی قشنگ بود این نسخه هم بهتر میشه صددرصد!
گیم پلیش رو روی ایکس1 اجرا شده بود دانلود کردم گرافیک خیلی خوبی داشت موندم رو PC چی میخواد بشه :-?
واقعا خوب شد برای...