480 اگر اون مشکل برق رسانی رو نداشت یکی از پرفروش ترینها میشد ولی amd بازم سهل انگاری کرد