[Only registered and activated users can see links. ] ([Only registered and activated users can see links. ]) برگرفته از [Only registered and activated users can see links. ] به معنی [Only registered and activated users can see links. ] می باشد.

در واقع می توان به این حقیق رسید که مدیریت ارتباط با مشتری مخصوصا در مقیاس وسیع بدون فناوری اطلاعات اصلا ممکن نیست.

گمان می کنید در کمتر از ۲۰ سال پیش [Only registered and activated users can see links. ] چگونه انجام میشد؟

یا باید از طریق تماس تلفنی و فکس انجام می شد یا ارتباط حضوری.

حال فرض کنید شرکتی ۱۰۰۰ مشتری دارد.

چقدر طول می کشد تا با این ۱۰۰۰ مشتری ارتباط بگیریم؟

چه هزینه های بالایی باید برای این کار بپردازیم اگر فناوری اطلاعات نباشد؟

در حال حاضر سه راه سایت اینترنتی، ایمیل ها و پیامک ها بهترین تاثیر را در مدیریت ارتباط با مشتری ها دارد.

شما با کمتر از ۵ دقیقه می توانید پیامک یا ایمیلی را به بیش از هزاران نفر از مشتریانتان ارسال کنید البته به شرط آنکه نرم افزارهای لازم برای این امر را خریداری نموده باشید.

آنقدر تاثیر فناوری در مدیریت ارتباط با مشتری موثر است که توصیه می کنیم به هیچ وجه آن را فراموش نکنید.