در حد خواب و رویا هست
مثه سریه phenom X2 555 ها
با قدرتی بالاتر
فقط قیمت و ارزش خرید مهم میشه