همونطور که نوید عزیز گفتند تمام کلاک جنریتور ها یک کریستال در نزدیکی خودشون دارند ؛
اما روی مادربرد معممولا چندین کریستال وجود داره ؛
فقط کافیه بدونید تمام آی سی های Clock Generator از کریستال های...