خیلی ممنون حسین جان
از همه نظر برسی خوبی بود ولی واسه طرفداران evga مناسب نبود چون جای Classified خالی بود!!:-S