skylake که برای سوکت 1151 در حال حاضر تایید شده.
اپدیت بایوس در افزایش کارایی در بازی هیچ تاثیری نداره , اپدیت بایوس برای رفع باگ و پشتیبانی از پردازنده و سازگاری بهتر با رم و سایر device هاست...