با پایان یافتن نظر سنجی و مشخص شدن برنده , این دوره هم بلاخره به اتمام رسید .

ضمن تشکر از عزیزانی که درمسابقه و همچنین در نظر سنجی شرکت کردند, عرض کنم که جایزه برنده امروز عصر براشون ارسال شد ....