با سلام

فکر میکنم ولت مد برای کسی که فقط بازی میکنه به کار نمیاد

مخصوصا اگر کارت گرافیک گرون قیمتی باشه

و ممکنه باعث اسیب رساندن به کارت گرافیکش میشه

اصلا برای چی انجام بدیم...