کار جذابيه ، آيا رو همين کارت بيشتر از اين 17% هم ميشه پرفورمنس رو افزايش داد ؟