سلام امیر پویان جان
بررسی فوق العاده ای بود

جسارتاً یک موضوع رو اشاره کنم:

یک برتری فوق العاده این کولر پهنای کم کولر هستش که باعث میشه مزاحمتی برای اسلتهای رم برد بوجود نیاره (مشکل عمده بیشتر...