ممنون پویان جان بابت بررسی

برای اورکلاک پردازنده 1.25 ولت اعمال شده بود
آقا رضای عزیز سلامت باشید :-)
متاسفانه کولر دیپ کول در دسترس نیست دیگه و به خاطر تک فن بودن ترمال تک هم در حالت یک فن تست...