اپل رو دوست دارم ولی فقط سیستم عاملش رو !!! :x

خودخواهیش رو بزاره دم کوزه آبشو بخوره :-P:D