اقاتشکرواقعاعالی بودگوشی خیلی خوبیه ازهرنظرمیتونه باگوشی های رده بالای خودش رقابت کنه:)