همونطور که محمد آقا گفتن بعضی مواقع خیلی تاثیر نداره
بستگی به بازی داره بعضی مواقع فقط 3/4 فریم فرق میکنه ولی توی بعضی بازی ها تفاوت خیلی بیشتره
توی عکس یه نمونه هست که هم مقدار اورکلاک مشخصه، هم...