سلام گرامی.
این گرافیک به اندازه ی کافی قدرتمند هست و نیازی به اورکلاک هم نداره؟
یه قضیه هم برای گرافیک ها صدق میکنه اینه که اصولا کارت ها رو نمیشه بیشتر از حد معینی روی ایر و کولر خودشون اورکلاک...