دوستان عزیز

وقت تون بخیر
کمپانی MSI مسابقه یا نظرسنجی در اینستاگرام برگزار کرده که طی این نظرسنجی کاربران ایرانی ضمن فالو (دنبال کردن) صفحه رسمی این کمپانی (MSI_MB_VGA) باید در زیر پست مربوط به...