یه باره بگو واسش یخ در بهشت درست کرده بودی دیگه:d

ولی در کل خیلی خوب بود دمت گرم=d>