پردازنده بدی نیست ولی آنچنان هم خاص نیست
ولی ولتاژت خیلی بالاست رو 1.45 و حتی 1.40 باید مکس در بیاری که رو ایر با ولتاژ بیشتر دما اذییت می کنه
برای نمونه یه همچین چیزی رو شاید بشه گفت خوب ،کولر...