با سلام
در ابتدا لازم به یادآوری است که چندی پیش این مادربرد بهمراه پردازنده A4-3400 در انجمن پردازنده بررسی گردید. با توجه به نیاز ایجاد آرشیو قوی و کامل از محصولات روز و مناسب کاربران چه در رده...