سلام
یکی بهم توضیح میده که چطوری واسه این کیسم فن ببندم؟
ببنید کیس من 2 تا فن 8سانتی روی درش داره، یه 12 سانتی گرین خودم پشتش بستم، یه 8 سانتی هم روی سقفش داره. چطوری ببندم که بیشترین جریان هوا...