یکی ازیباترین بازی هایی که کردم بازیه
Wolfenstein: The New Order
واقعا بازی فوق العاده ای بود فکرش هم نمیکردم مثل قدیمیه جذاب باشه:dنمیدونم چراازاین بازی بحث نشد:|