طراحی کیس و پاور هم بگونه ایه که پشت کیس محیط داغتره جلوی کیس محیط خنکتره پس بهتره از جلو هوا خنک بیاد تو و از پشت هوای گرم بره بیرون
هوای گرم در حالت عادی به سمت بالا میره برای همین فن بالای کیس...