به نظر من FAR CRY 4 بهترین بازی سال 2014 یک اکشن ماجراجویانه با محیط باز و تنوع در اسلحه داستانی گیرا و گرافیکی جذاب در دل طبیعت و استفاده از المان های طبیعی که در طبیعت وجود دارد و دست یک گیمر را...