خوب منم از Mr.DB سوالاتی دارم :


1- احمق ترین ادمها چی کسایی هستند عاقل ترین ادمها چه کسایی هستند ؟ توضیح بده ؟

2- چرا مغز انسان نمی تواند دو کار رو همزمان با هم انجام بده ؟

3- بیشترین قدری...