سلام من تازه اومدم . پس یسری سوال دارم :d
1- سعید مغارتو چند کرایه میدی ؟
2- سانسور بعد از نوشتن نویسنده - :d - ادامه بده بقیه سوالات رو جواب بده :d
3- در چه حالی ؟
4- درس خونی یا نه بیشتر اهل...