خوب همه دوستان سوال های مهم رو پرسیدن حالا موقع سوالات فرعی هست

1- تا به حال چند تا قطعه سر اورکلاک سوزوندی و چی ها بوده؟؟؟
2-تا حالا شده قبل فوت کردن ln2 اشتباه قورتش بدی؟؟؟ :دی
3-پارکور کاری...