سلام خدمت مديران سايت.
من يه پيشنهاد براي صفحه ي اجتماعي دارم.
اونم اينه كه براي تشويق دوستان و اينكه نشون بدين كارشون ارزش داره يه سري از ركورد هايي خوب كه واقعا بچه ها زحمت كشيدن بزاريد توي اف...