این کارت حتی تکش هم ارزش نداره. دیگه چه برسه به کراسش
همین الان 280x با پردازنده شما گلوگاه هست در این وضوحی که بازی میکنی
ترجیح داده میشه منتظر 1060 بمونی تا خرید کارت جدید
با توجه به مانیتوری که...