این سری اسکای لیک واقعا شاهکار بود
یعنی نشده دو نفر یه مشکل داشته باشن اینقدر نقص های متنوع داره