سلام لطفا معرفی کنید برد رو باتوجه به پردازنه انتخاب میکنم پس سوکتش مهم نیست فقط قویترین زیر 900 واسه بازی.
همچنین واسه برد b250 gt3 هم پیشنهاد بدین چه پردازنده ای خوبه زیر 900