درود


خیلی از برنامه نویسان و سازندگان بازیهای رایانه ای همکاری نزدیکی با شرکت NVIDIA برای ساخت بازی ها ، موتورهای بازی یا حتی در بخش پردازش های مربط به هوش مصنوعی و پزشکی ، صنایع فضایی و هوایی...