رضا جان خیلی قشنگ شده .
راستی اون موس منه ؟ :d
با چی رنگ کردی ؟
وقتی دستت عرق کنه رنگش نمیره ؟ :|