بهترین و راحتترین راه استفاده از یه دیش پشت روتر شماست (البته پشت دیش تقریباًهیچ سیگنالی نخواهد داشت!)
برای درست کردن دیش هم از فویل آلومینیومی استفاده کن 100% جواب می ده :)